Traumaseksuologie

de wetenschap

Traumaseksuologie is de wetenschap die de verbinding onderzoekt tussen een schokkende ervaring en seksualiteit. Deze verbinding wordt gelegd bij seksueel misbruik van een kind / jongere en de schade die hierbij wordt opgelopen, heeft ernstige (na) effecten op de innerlijke structuur. De effecten hiervan beïnvloeden de persoonlijke / seksuele ontwikkeling en deze zijn later waarneembaar in de volwassenheid. Traumaseksuologie beschrijft zowel effecten van de schokkende gebeurtenis alsmede de seksuele- en lichamelijke schade die optreedt in de staat van shock. Het onderzoek naar en kennis over deze verbindingen tussen deze twee en de mogelijkheden tot het losmaken van deze verbindingen zijn het hoofddoel van ons werk. Alle onze activiteiten zijn gericht op onderzoek naar en op heling van deze effecten. We verspreiden daartoe onze huidige kennis over traumaseksuologie en we maken ons sterk voor inbedding van deze kennis in hulpverlening en zorg.

Traumaseksuologie

Door seksueel misbruik wordt je traumaseksueel en loop je een psychische dwarslaesie op. Deze begrippen omvatten de kernen van de schade en beschrijven de waarneembare fenomenen en vastgestelde wetmatigheden.

Traumaseksuologie een aantal begrippen die ons dichter bij de waarheid brengen en meer recht doen aan de schade en de gevolgen van seksueel misbruik.

Literatuur

Traumaseksualiteit

als jongen seksueel misbruikt

mannen tussen slachtoffer- en daderschap

3e druk 2020

Traumaseksuologie & Psychodrama

handboek begeleiden na seksueel misbruik

1e druk 2020

Traumasexuality

men abused as boys

men between victim and perpetrator

1e druk 2020

Grondlegger

Peter John Schouten

Peter John Schouten

grondlegger Traumaseksuologie / uitvinder in psychotherapie
© Copyright - Excetra / Peter John Schouten 2000-2022