Disclaimer

De wetenschap Traumaseksuologie is niet ontstaan uit en heeft geen oorsprong in de wetenschap Seksuologie.

Het is noodzakelijk deze twee domeinen uit elkaar te houden om volledig recht te doen aan beide disciplines.

Traumaseksuologen zijn niet opgeleid en niet deskundig in Seksuologie.
Seksuologen zijn ook niet opgeleid en ook niet deskundig in Traumaseksuologie.

Seksuologie ontstond volgens wikipedia in 1906, de ontwikkeling van Traumaseksuologie begon bij de bewustwording van de schade die seksueel misbruik aanricht. Dat maakt een groot verschil. Traumaseksuologie is ontstaan door het openbaar worden van het feit dat seksueel misbruik op grote schaal voorkomt. (Nel Draijer, 1985). We zijn nu bijna veertig jaar onderweg om met elkaar antwoorden te vinden voor wat lang geheim is gebleven. Of de schuld van bijvoorbeeld vader-dochter incest bij de dochter werd gelegd. De echte waarheid, en de kennis heeft tot 1985 blijkbaar ontbroken, vooral bij de duidende wetenschappers en idem hulpverleners.
Er waren blijkbaar redenen om zaken niet onder ogen te willen zien.

Traumaseksuologie als wetenschap is niet bedoeld als concurrent en /of moedwillige aantasting van Seksuologie doordat het woord seksuologie als deel gebruikt wordt om deze nieuwe wetenschap te omschrijven.

Wat wel gemeenschappelijk is, is dat seksuoloog en traumaseksuoloog geen beschermde beroepen zijn en mensen vrij zijn om zichzelf zo te noemen. De ziektekosten-verzekeringen hebben ook nauwelijks geld over voor deze vormen van hulpverlening.

Toelichting

Over het ontstaan van Traumaseksuologie.

Bij seksueel misbruik worden een schokkende gebeurtenis en seksualiteit in een slachtoffer onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Door het samenvoegen van trauma en seksualiteit ontstond een nieuw, nog onontgonnen gebied. Door ervaringen uit de hulpverleningspraktijk met elkaar te verbinden en door narratief onderzoek kwam steeds meer informatie vrij over de waarlijke schade door seksueel misbruik en de gevolgen daarvan in het daaropvolgende leven.

Als je je echt verdiept in deze materie, dan kun je de fenomenen waarnemen die zich in een nauwelijks waarneembaar gebied bevinden en waar de buitenwereld nog geen woorden aan heeft gegeven. Die woorden vinden we in traumaseksuologie en ze worden volledig begrepen en omarmd door de doelgroep.

Ik ontdekte zaken die in de gangbare wereld die niet gezien en erkend worden. Hulpverleners die geen idee hadden wat ze in hun werk met deze cliënten en problematiek aanmoesten, verwezen naar mij. In mijn eigen verwerkingsproces en ontdekkingsreis naar hoe het werkelijk in elkaar steekt bij mensen na seksueel misbruik hebben de wetenschap en de hulpverlenende instanties mij niet geholpen, verkeerd bejegend en juist ernstig in tegengewerkt. Ik ontdekte steeds opnieuw afwijzing en tegenwerking en onkunde, juist van degenen waar ik van verwachtte dat ze de juiste richting zouden aangeven.

Een seksueel trauma heeft enorme en veelomvattende schade voor de innerlijke structuur van een mens.

Er is schade in het interpersoonlijke, het sociale, het fysieke, het psychologische, het religieuze, het maatschappelijke en natuurlijk het seksuele leven.

Traumaseksuologie is de wetenschap die, onvermijdelijk, is ontstaan vanuit mijn jarenlange ervaring in het werk met voornamelijk mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik en kindermishandeling. Het is ook duidelijk geworden dat wat ik schrijf over mannelijke slachtoffers, op enkele seksespecifieke onderdelen na, het zelfde geldt voor vrouwelijke slachtoffers.

Ik put uit informatie die voortkwam uit duizenden psychodrama’s  en de vele contacten die ik sinds 1986 heb over dit onderwerp met slachtoffers, partners, omstanders, familieleden, daders, ouders, hulpverleners, trauma-werkers. Alles kwam voort uit ons werk in groeps-sessies, familietherapie, partnersessies, workshops, voorlichtingen, supervisie, en ook onze eigen intervisie-groepjes.

De nieuwe wetenschap is ontstaan tegen wil en dank. Uit het werk kwamen practise-based bewijzen hoe de innerlijke structuur er uit ziet en kon de schade gevolgen worden geanalyseerd uit de waarneembare gevolgen.
Ook de verhalen die uit alle slachtoffers komen droegen bij aan het narratieve onderzoek dat ik deed om dichter bij de waarheid over seksueel misbruikt te komen.