Team

Wij werken met elkaar aan het wereldkundig maken van Traumaseksuologie.
Deskundig, gelijkwaardig en van binnenuit.

Directie

Missie

EXCETRA verbetert door middel van de nieuwe wetenschap en methode Traumaseksuologie, de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun omgeving. Wij hebben vernieuwende inzichten over schade en de gevolgen en brengen nieuwe methoden die helpen in het verwerkingsproces. Wij ontwikkelen Traumaseksuologie verder als eigen vakgebied en streven naar inbedding in de reguliere hulpverlening/zorg. Wij werken aan bewustzijn en kennis zodat iedereen doordrongen raakt van de ernst en impact van de schade die seksueel misbruik aanricht op individueel en maatschappelijk niveau.

Peter John Schouten

Peter John Schouten

Directeur en Traumaseksuoloog TES

Loes Stolker

Loes Stolker

Adjunct directeur Traumaseksuoloog TES

Ons Werk

EXCETRA expertise in Traumaseksuologie

ons werk:

  • voorlichting, lezingen, workshops, scholing aan professionals
  • opleidingen traumaseksuologie
  • online houden van vragenlijsten voor de doelgroep
  • onderzoek
  • methodiekontwikkeling / Huis van Herstel
  • informatieverspreiding via boeken, websites, media

Opleiders / Medewerkers