• Praktijk Amsterdam
 • Balboastraat 20 c4
 • 1057 VW Amsterdam
 • 06 194 177 68
 • info@rosaliedebest.nl
 • www.rosaliedebest.nl

Rosalie de Best

Lichaamsgericht therapeut
Mijn doelgroep is vrouwen

Therapievormen:

Bio- energetica
Dit is een systeem van houdingen en bewegingen dat tot doel heeft om de opgeslagen spanning en geblokkeerde energie in het lichaam in beweging te brengen. Deze energie kan op een gerichte en veilige manier vrijkomen, waarmee diepere ontspanning en verwerking mogelijk worden. Bio-energetica heeft uiteindelijk tot doel om goed geaard, met twee benen op de grond en met een levendig lichaam in het hier en nu te kunnen leven.

Reichiaans ademwerk
Tijdens Reichiaans ademwerk lig je meestal op een matras en word je door de therapeut gestimuleerd om, in combinatie met een intensieve ademtechniek, tot spontane beweging te komen. Het is een soms heftig, soms ook subtiel proces van energetische op- en ontlading, waarbij vaak oude gevoelens en beelden vrijkomen die geïntegreerd kunnen worden. In een ademsessie breng je tot expressie wat er in je leeft.

Bodydrama
In deze vorm word je uitgenodigd tot een drama-achtige identificatie met een bepaald deel van het lichaam, met een innerlijke ‘deelpersoonlijkheid’, of met een belangrijk persoon uit je leven nu of van vroeger. Met die ander kan dan in rolwisselingen een dialoog ontstaan die duidelijkheid kan verschaffen over de relatie die je ermee hebt en welk belangen er meespelen in het relatiepatroon. Hier kun je ook oefenen en ervaren hoe het is om in contact expressie te geven aan wat je voelt.

Gesprek
Hoewel gesprekken tijdens lichaamsgeoriënteerde therapie niet de hoofdmoot vormen, wordt tijdens elke sessie wel gesproken over hoe het proces verloopt, over recente ontwikkelingen en over de wijze van werken. Soms is het nodig om een sessie grotendeels te wijden aan een gesprek om bijvoorbeeld actuele ervaringen in je leven of in de therapie te kunnen plaatsen en het belang ervan te kunnen beoordelen.

Focussing
Dit is de gerichte concentratie op het lichaam als geheel of met delen ervan. Hiermee kan het lichaamsbewustzijn versterkt worden, wat nodig is om het verhaal en de gevoelens te leren kennen die erin verborgen zitten. Het is als het ware een zelfdiagnose.

Body- reading en karakteranalyse
Dit is vergelijkbaar met focussing, met dit verschil dat de therapeut “van buiten af” de lichamelijke structuur waarneemt en deze spiegelend weergeeft. Focussing en body- reading vormen het uitgangspunt voor de therapie als geheel.

Ontspanningstechnieken
Het tot rust brengen van lichaam en geest door middel van ontspannings-oefeningen, visualisaties en meditatie. In de therapie worden verschillende methoden aangeboden die je ook zelf, in je eigen omgeving, kan uitvoeren.

 • traumaseksualiteit
 • psychische dwarslaesie
 • lichamelijke-klachten
 • angst
 • agressie
 • depressie