• Standplaats Amerongen
 • Kerkeland 18
 • 3958 EW Amerongen
 • 06 2295 6722
 • riny@clarijscounseling.nl
 • www.clarijscounseling.nl

Riny Clarijs

Pastoraal Centrum Traumaseksuologie
Geslacht : Man

Doelgroep(en) : mannen, individuen, toerusting kerkelijk pastoraat.

Ik geef ruimte om te praten over de meest traumatische, schaamtevolle en vaak verborgen verhalen en help om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Ik werk vanuit een christelijk georiënteerde grondhouding met aandacht en respect voor de persoon en zijn context.
Mijn houding en interventies zijn gericht op het bieden van troost, geborgenheid en uitzicht. De gesprekken hebben als doel je te begeleiden en te ondersteunen in je leefsituatie op de weg van genezing en herstel.

Naast het begeleidingswerk ben ik beschikbaar voor toerusting van pastorale teams over de impact en de verwerking van seksueel misbruik bij jongens en de gevolgen daarvan op een mannenleven.

 
Specialisme:
 • traumaseksualiteit
 • psychische dwarslaesie
 • actief-slachtofferschap
 • angst
 • agressie
 • depressie
 • problemen met autoriteiten
 • mannelijkheid
 • vergeving
 • kerkelijk misbruik

Doelgroep(en) : Mannen
Ik werk met : individuen

Pastorale gesprekken
zin en betekenis van seksueel misbruik in je leven