• Standplaats Gorinchem
 • Top Naeffstraat 17
 • 4207 MT Gorinchem
 • 06 1497 2275
 • contact@margrietvangenuchten.nl
 • www.margrietvangenuchten.nl

Margriet van Genuchten

Praktijk voor psychotherapie Margriet van Genuchten

Doelgroep: adolescenten en volwassenen

Informatie:
De rode draad in mijn persoonlijke- en professionele ontwikkeling is de zoektocht naar de “hele” mens. Die bestaat voor mij uit fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten. Door de opleidingen voor Gestalt- en Contextuele therapie is daar het inzicht van de relationele dimensie aan toegevoegd.

Voor mij is het wederzijds vertrouwen een essentieel uitgangspunt in het contact met de ander. Een houding van respectvol en integer omgaan met de grenzen tussen ik en jij. Dit is voor mij een waarde waar we gezamenlijk zorg voor dragen.

Mijn expertise is opgebouwd door opleidingen en (levens)ervaring, o.a.:

 • Gestalttherapie
 • Contextuele-therapie
 • Somatic Experiencing
 • Traumaseksuologie I & II
 • Specialisatie Existentiële psychotherapie
 • Trauma behandeling – EMDR en Exposure therapie
 • Relatietherapie / EFT (Emotionally Focused Therapy)
 • ECP traject (European Certificate of Psychotherapy)

Ik stel mij graag op als een aandachtige getuige in het proces van groei en ontwikkeling, met de focus op je eigen kracht en verlangen. Onze geschiedenis dragen we altijd bij ons, ook al proberen we deze soms te negeren of af te splitsen in ons voelen en denken. Wat ik je graag zou willen bieden, is het inzicht en de vaardigheden om je keuzemogelijkheden te verbreden, waardoor je een vrijer mens wordt. Door deze inzichten toe te passen, voorkom je dat je dader wordt richting jezelf of anderen.

Werkwijze:

Therapie is voor mij ruimte maken voor wat gezien, gehoord en gezegd wil worden. Is ruimte maken om onrecht, pijn, verdriet en woede, over wat er is gebeurd in het verleden, toe te staan en te voelen. Ook het ontvangen van erkenning voor dit onrecht is een krachtig instrument tot heling.

Naast gesprekstherapie maak ik gebruik van lichaamsgerichte methodieken uit o.a Gestalt en lichaamsgerichte psychotherapie. Daarnaast heb ik in mijn aanbod EMDR en Exposuretherapie.

De duur van het behandeltraject bepaal je uiteraard zelf. Waar jij staat in je persoonlijke reis en wat je hierin van mij nodig hebt, bepaalt de duur van ons contact. Bij ervaringen van seksueel misbruik is veelal het vertrouwen geschonden in jezelf en de ander. Om dit te herstellen is er doorgaans veel tijd, moed, aandacht en liefde nodig, om te leren aanvaarden wie je bent, inclusief je geschiedenis.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar mijn website.

Je bent van harte welkom!

 • traumaseksualiteit
 • seksuele-identiteit
 • psychische dwarslaesie
 • lichamelijke-, emotionele- en psychische klachten
 • dissociatieve klachten
 • actief slachtofferschap