• Standplaats Doorn
  • Willem de Zwijgerlaan 12
  • 3941GB Doorn
  • 0343 413 471
  • 06 5358 3929
  • kwintessens@karinkoopman.nl
  • karinkoopman.nl

Karin Koopman

Psycholoog
Mijn doelgroep is vrouwen en mannen

Geslacht : Vrouw

Ik werk met : individuen en groepen
Therapievorm :  Contextuele Therapie, Familieopstellingen en Psychodrama

FAMILIE-OPSTELLINGEN DAGEN

Seksueel misbruik heeft plaats in een bedding. In het verwerkingsproces kom je de vragen daarover tegen. Wat speelde er in het gezin of in de familie dat het seksueel misbruik kon gebeuren? Soms ligt de oorzaak al in vorige generaties.

Familie-opstelling
Misbruik kent vaak een lange geschiedenis. Als je zelf misbruikt bent, blijkt vaak dat ook je vader, moeder, opa, oma of een ander familielid misbruikt is.
Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor geweld, criminaliteit of geestelijke mishandeling
Zonder dat de keten doorbroken wordt, kan zo het misbruik ook weer je eigen kinderen treffen.

Een opstelling biedt een kans om iets van zo’n patroon zichtbaar te maken. Op die manier kan de keten misschien doorbroken worden.

Dat doet niets af aan je eigen pijn en verdriet maar bij de verwerking ervan kan het wel helpen om te zien hoe het familielot ook jou parten heeft gespeeld. In ieder geval ontstaat zo de mogelijkheid om jezelf te ontschuldigen.

Integratie-opstelling
Ook aan het eind van je verwerkingsproces kun je een integratie-opstelling doen.
Het werkt zeer helend om alle delen van je persoonlijkheid die door de daad en de dader van elkaar gescheiden zijn geraakt, op te stellen en weer met elkaar in contact te brengen.

Wat de uitkomst ook is, het is een avontuur dat we samen aangaan. Doordat we een groep met lotgenoten vormen, is er ruimte om met elkaar te onderzoeken of en hoe we met ons familielot kunnen omgaan.
Graag nodig ik je uit om mee te doen. Ik heb zelf ervaren dat zo durven kijken een fundamentele verandering en verbetering oplevert.

Hoe werkt een opstelling?
Een opstelling vindt plaats naar aanleiding van een belangrijke levens- of werkvraag.
Na een toelichting op de vraag, wordt een opstelling gemaakt.
Begonnen wordt met de vraagsteller zelf en de vraag. Vanuit dit begin wordt duidelijk wie er nog meer van belang zijn en een plek in de opstelling verdienen.
De vraagsteller geeft ook deze personen een plaats in de ruimte. Dit gebeurt volgens het innerlijke beeld dat de vraagsteller heeft.

In de opstelling krijgen de plaatsvervangers toegang tot dezelfde gevoelens en verhoudingen als de personen die zij vervangen. Zij reageren vanuit de hun toebedeelde plek en brengen de opstelling zo tot leven.
Hierdoor komt aan het licht waar het systeem knelt en wat de beste plek is voor iedereen in het geheel. Zo kan de kracht van het systeem weer gevonden worden en gaan werken voor de vraagsteller.

Degene die zelf een opstelling maakt, ervaart dikwijls direct dat er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Het kan ook langer duren voor dit effect merkbaar wordt. Het mooie is dat opstellingen op
de langere termijn haast als vanzelf hun eigen werking hebben.

En als je meer vragen hebt, bel of mail me.

Karin Koopman
(0343) 41 34 71
(06) 53 58 39 29
kwintessens@karinkoopman.nl
www.karinkoopman.nl