Onderzoeker gevraagd!

HELP!

Onze bak met data is nu aan het overlopen. Online staan de vragenlijsten op de website traumaseksualiteit.nl.

In 2020 hebben bijna 1500 mannen en vrouwen lijsten ingevuld. Totaal sinds mei 2016: 4600

Psychische dwarslaesie man: 137 vragen / 937maal ingevuld

Psychische dwarslaesie vrouw: 159 vragen  / 640 maal ingevuld

Traumaseksualiteit man: 73 vragen / 582 keer ingevuld

Traumaseksualiteit vrouw: 111 vragen / 1599 maal ingevuld

Verwerkingsproces man: 133 vragen / 553 maal ingevuld

Verwerkingsproces vrouw: 133 vragen / 345 maal ingevuld

Vragenlijst partners: 51 vragen / 347 maal ingevuld

Wat zonder enige kennis te zien is dat mannen en vrouwen precies dezelfde schade oplopen bij seksueel misbruik. Ook dat als je per jaar de gegevens vergelijkt er ook een constante is in de scores. Dat er veel respondenten op zoek zijn naar iets wat ze vermoeden maar niet zeker weten. Deze groep scoort zelfs aanmerkelijk hoger dan de standaardgroep die aangeven dat zij seksueel misbruikt zijn.

De data zijn beschikbaar in SPSS / PASW bestanden.

Gezocht: onderzoeker / data analist m/v

We zoeken een onderzoeker die ons wil helpen met het in de diepte analyseren van de resultaten uit onze online vragenlijsten Traumaseksuologie. Iemand die dicht betrokken is bij het onderwerp seksueel misbruik. affiniteit

Je bent misschien een ambitieuze student met lef, die verder durft te kijken dan de standaardmodellen, de DSM-V voorbij wil komen en als eerste wil promoveren in Traumaseksuologie. 

We zoeken op dit moment naar subsidiebronnen om dit omvangrijke project te financieren.

In de jonge wetenschap Traumaseksuologie kijken we naar de schade die seksueel misbruik aanricht in de innerlijke structuur van een kind /mens. 

Uitgangspunt daarbij is de aanname dat je als slachtoffer door seksueel misbruik een psychische dwarslaesie oploopt en traumaseksueel wordt. Je leeft met een onaf verhaal dat zich schuilhoudt in een verloren, nog niet doorleefde, seconde in de tijd.

Als je leert kijken met een traumaseksuologische bril kun je zien dat de onaffe ervaring die zich in de seconde bevindt, het hele leven van een slachtoffer bepaalt

De onderliggende theorie wordt door Peter John Schouten

beschreven in twee boeken: ‘Traumaseksualiteit’ (derde druk 2020) en ‘Traumaseksuologie en Psychodrama’ (1e druk 2020), beide uitgegeven bij academische uitgeverij Eburon.

Bij het uitgeven van het boek Traumaseksualiteit in 2016 zijn ter ondersteuning van de doelgroep vragenlijsten online gezet waar de deze groep zichzelf kan testen. De ingevulde antwoorden worden vergeleken met standaard gegevens die de schade van seksueel misbruik beschrijven. Hoewel de opzet was om mensen een zelftest te bieden, kregen we steeds meer gegevens in onze database. We kunnen nu al vaststellen dat de theorie uit de boeken klopt en een nieuwe waarheid over seksueel misbruikt toont.

© Copyright - Excetra / Peter John Schouten 2000-2022