Hulpverleners

die onze opleiding(en) hebben gevolgd. Zij begrijpen de thema’s traumaseksualiteit en de psychische dwarslaesie.
Zij werken volgens het klacht- en tuchtrecht van hun beroepsvereniging.
Excetra is niet aansprakelijk voor hun handelen.