Hulpverleners

die onze opleiding(en) hebben gevolgd.
Zij begrijpen de thema’s traumaseksualiteit en de psychische dwarslaesie.