Gids voor deelnemers basisopleiding Traumaseksuologie

Informatie voor deelnemers en diegenen de opleiding willen gaan volgen.

Gids voor deelnemers vervolgopleiding Traumaseksuologie

Informatie voor deelnemers en diegenen de vervolg-opleiding willen gaan volgen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Instituut voor Psychodrama / Excetra

Opleidingscontract

Bij inschrijving wordt verondersteld dat je op de hoogte bent van dit contract en de hierin beschreven rechten en plichten.