Traumaseksualiteit en Identiteit

Het echte trauma is dat bij seksueel misbruik en ook bij mishandeling trouwens, je lichaam wordt toegeëigend door iemand anders die machtiger is.

Dus: de toe-eigening van het lichaam is het trauma, de toegebrachte wond die open blijft.

Als dat eenmaal is gebeurd en de seksualiteit direct, zo goed als in dezelfde seconde als de overval, zijn intrede doet terwijl je eigendom bent geworden van de ander: dan heb je geleerd wat seksualiteit in gevangenschap is.

Je bent het antwoord geworden op de verlangens van de dader (m/v).

Je hebt er zelf ook nog lust van, dat kun je niet tegenhouden, dat je lichaam ook nog toegeeft en meegaat en meedoet in de opgedrongen seksualiteit. Of je lichaam reageert met anti-seksualiteit en bevriest.

Daar begint #traumaseksualiteit.

Terwijl je niet langer eigenaar bent van je lijf, vindt seks plaats.

Dat is het hele eieren-eten.

Alle seks (of een groot of maar klein deel ervan) is de seks in het kader van de dader, in de onteigende staat van zijn. Als je er niets aan doet blijft dat in je seksuele leven een rol spelen. Je denkt ook nog dat het van jezelf is.

Het is de daderseks die je nog steeds kan bepalen of je permanent bepaalt. Het is de daderseks die als ik/dader je identiteit bepaalt, of je zoektocht daar naar.

Innerlijke tweestrijd en de chronische, verlammende vragen naar je eigen seksuele identiteit en gender-eigenheid zijn de gevolgen van de aangebrachte schade.

De daderseks beïnvloedt je seksuele voorkeur en je gevoel van mannelijk of vrouwelijk zijn. Het zijn de seksuele voorkeuren van de dader die ingeprent werden in je, net na de onteigening van je lichaam.

Als je leven na het misbruik verder gaat dan merk je dat je lichaam het antwoord op nog veel meer noden was van de dader. Deze hebben zich ingevreten in je systeem.

De enorme schade door seksueel misbruik.

De schade door seksueel misbruik wordt aangericht in het eerste moment dat je als kind getrokken wordt in de seksualiteit van een volwassene.

“Als we plotseling overheerst worden dan kunnen we tijdelijk niet reageren, we weten niet hoe te antwoorden op wat ons overkomt”

Wat er gebeurt in dat ene moment is zo overweldigend en bedreigend dat je wordt weggedrukt naar een andere dimensie, diep in jezelf. Een dimensie waar een andere logica moet worden gemaakt om te kunnen hanteren wat er met je gebeurt.

In die dimensie, een magische laag die we allemaal in ons hebben, huist vanaf  dan een verloren seconde, een nog tijdloze ervaring die duiding van tijd en plaats in het heden en de werkelijkheid nog mist. 

Het bijzondere is dat deze verloren seconde je hele leven bepaalt, zonder dat je dat zelf weet. Je komt er gaandeweg in je leven achter als je je eigen gedragingen en beslissingen gaat overzien. 

Wat er precies gebeurt in dat moment heb ik tot in detail moeten herleiden. 

 De oplossing begint met het bewust worden van het werkelijke probleem. Door alle gemeenschappelijke problemen van slachtoffers van seksueel misbruik te analyseren kon ik de waarneembare gevolgen herleiden naar benoembare schade. De schade verschuilt zich in wat ik noem: de verloren seconde.

Slachtoffers die in een therapeutisch proces de verloren seconde in de werkelijkheid laten aankomen, komen vijf onderdelen tegen en een macht die deze onderdelen scheidt en in beheer heeft.

In het moment gebeurde:

1. Shock: Een overval op je lichaam, waardoor je in een shock-toestand bent geraakt. Alles werd eigendom van de dader, behalve je ziel en je oorsprong.

2. Seks: Je werd in de shock-toestand een antwoord op de seksuele drang en dwang van de dader van de overval.

3. Je werd een pseudo-volwassene doordat je getrokken werd in de wereld van de volwassen seksualiteit. 

4. Je had hulp en getuigen nodig. Beiden waren niet beschikbaar.

5. Je wordt de drager van een geheim, dat geholpen door schuld en schaamte-gevoelens, je verloren seconde op zijn plek houdt.

De macht over elk onderdeel en de onderlinge samenhang van de delen is in handen van de dader.

In een volgende bijdrage zal ik meer zeggen over het leren zien van deze vijf onderdelen en de macht van de dader. Je ziet het pas als je het weet: je moet de bril van traumaseksuologie opzetten om het te zien.

#traumaseksuologie #seksueelmisbruik #identiteit