Artikelen door Peter John Schouten

Seksuele reacties na seksueel misbruik

Traumaseksualiteit: seksuele reacties na seksueel misbruik Sinds 2016 heb ik vragenlijsten online staan waarin mensen kunnen kijken of zij dezelfde effecten hebben als mannen/vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. (zie traumaseksualiteit.nl)  Na dertig jaar werken met deze doelgroep wist ik de kenmerken wel: verwarring over gender- en/of seksuele identiteit, problemen met het hanteren van seksuele […]

De zes relaties met je cliënt

Met wie spreek je eigenlijk? In bovenstaande tekening situeer ik jou als begeleider van een cliënt die seksueel misbruikt is. Ga je even op die stoel zitten? In ieder geval moet je weten als begeleider dat door seksueel misbruik je je als slachtoffer hebt moeten aanpassen. Aanpassen aan de dader. Het deel wat niet meer […]

Genitale respons is Traumaseksualiteit

Genitale respons Pasgeleden las ik op LinkedIn over een narratief onderzoek dat antwoorden zocht over het bestaan van een genitale respons dat gekoppeld is aan traumatische herinneringen aan het seksueel misbruik dat je hebt meegemaakt. Ik geloof dat de conclusie was dat dat inderdaad voorkomt. Een al bekend fenomeen beperken tot een ‘genitale respons’ is […]

Twee werelden

Twee werelden In de gewone wereld worden seks en trauma angstvallig uit elkaar gehouden. Seks is lekker genieten en trauma is pijn en verwarring. Trauma en Seksualiteit worden echter onlosmakelijk met elkaar verbonden door seksueel misbruik en seksueel geweld. Het is een duivelse verbinding doordat onderdelen van het trauma seksueel aantrekkelijk worden. Je moet als […]

Traumaseksuologie en Seksuologie

Disclaimer De wetenschap Traumaseksuologie is niet ontstaan uit en heeft geen oorsprong in de wetenschap Seksuologie. Het is noodzakelijk deze twee domeinen uit elkaar te houden om volledig recht te doen aan beide disciplines. Traumaseksuologen zijn niet opgeleid en niet deskundig in Seksuologie. Seksuologen zijn ook niet opgeleid en ook niet deskundig in Traumaseksuologie. Seksuologie […]

Evidence Based

Evidence Based Ik ben bijna met pensioen en houd mijzelf nog bezig met opleiden, maar af en toe doe ik nog een cliënt met seksueel misbruik ervaringen. De jongeman zei aan het begin van de sessie: “ze begrijpen in de GGZ niet wat seksueel misbruik met je doet, hoe het helemaal in je zit, ze […]

,

Pedoseksuele Traumaseksualiteit

Pedoseksualiteit is Traumaseksualiteit Pedoseksualiteit: het probleem van de verlorenheid Traumaseksualiteit is de verzamelnaam van alle seksuele fenomenen die je kunt waarnemen bij mensen (m/v) die seksueel misbruikt zijn. Het betreft o.a. blijvende verwarring over je seksuele identiteit, vragen over je gender-identiteit, problemen met het hanteren van seksuele macht, geen volledige puberteit hebben doorgemaakt, seksuele verslaving, herhalingsgedrag […]

Victim blaming door hulpverleners

#Collectieve weerzin / #het collectieve nee / #hulpverleners / #terugkaatsen “Ik kan je met alles helpen maar dáárvoor moet ik je verwijzen naar iemand anders” Als je over het seksueel misbruik wil praten dan ontmoet je niet altijd een groot welkom. Victim-blaming is voor mij terugkaatsen, een uitingsvorm van wat ik het collectieve Nee noem. […]

,

Traumaseksualiteit en Identiteit

Traumaseksualiteit en Identiteit Het echte trauma is dat bij seksueel misbruik en ook bij mishandeling trouwens, je lichaam wordt toegeëigend door iemand anders die machtiger is. Dus: de toe-eigening van het lichaam is het trauma, de toegebrachte wond die open blijft. Als dat eenmaal is gebeurd en de seksualiteit direct, zo goed als in dezelfde […]

,

De enorme schade door seksueel misbruik

De enorme schade door seksueel misbruik. De schade door seksueel misbruik wordt aangericht in het eerste moment dat je als kind getrokken wordt in de seksualiteit van een volwassene. “Als we plotseling overheerst worden dan kunnen we tijdelijk niet reageren, we weten niet hoe te antwoorden op wat ons overkomt” Wat er gebeurt in dat ene […]