Entries by Peter John Schouten

,

Pedoseksuele Traumaseksualiteit

Pedoseksualiteit is Traumaseksualiteit Pedoseksualiteit: het probleem van de verlorenheid Traumaseksualiteit is de verzamelnaam van alle seksuele fenomenen die je kunt waarnemen bij mensen (m/v) die seksueel misbruikt zijn. Het betreft o.a. blijvende verwarring over je seksuele identiteit, vragen over je gender-identiteit, problemen met het hanteren van seksuele macht, geen volledige puberteit hebben doorgemaakt, seksuele verslaving, herhalingsgedrag […]

Victim blaming door hulpverleners

#Collectieve weerzin / #het collectieve nee / #hulpverleners / #terugkaatsen “Ik kan je met alles helpen maar dáárvoor moet ik je verwijzen naar iemand anders” Als je over het seksueel misbruik wil praten dan ontmoet je niet altijd een groot welkom. Victim-blaming is voor mij terugkaatsen, een uitingsvorm van wat ik het collectieve Nee noem. […]

,

Traumaseksualiteit en Identiteit

Traumaseksualiteit en Identiteit Het echte trauma is dat bij seksueel misbruik en ook bij mishandeling trouwens, je lichaam wordt toegeëigend door iemand anders die machtiger is. Dus: de toe-eigening van het lichaam is het trauma, de toegebrachte wond die open blijft. Als dat eenmaal is gebeurd en de seksualiteit direct, zo goed als in dezelfde […]

,

De enorme schade door seksueel misbruik

De enorme schade door seksueel misbruik. De schade door seksueel misbruik wordt aangericht in het eerste moment dat je als kind getrokken wordt in de seksualiteit van een volwassene. “Als we plotseling overheerst worden dan kunnen we tijdelijk niet reageren, we weten niet hoe te antwoorden op wat ons overkomt” Wat er gebeurt in dat ene […]

Een seksueel aantrekkelijk trauma

VRAAG van een lezer: Ik snap de laatste zin van de achterklap niet.  Ook niet na het lezen van het boek En ik vraag mij dus af of de laatste zin wel klopt : ” …een trauma dat seksueel aantrekkelijk is”.. ANTWOORD: Die ene zin is de samenvatting van het hele boek. De meeste mensen […]

Over het Collectieve Nee

Het collectieve nee De wereld kan het seksueel misbruik niet aan: Het Collectieve Nee Het volle besef van de ernst van de schade en de gevolgen van seksueel misbruik lijken nauwelijks door te dringen bij onszelf en onze omgeving. Er is een collectieve ontkenning gaande van de verborgen wereld. Daarom is het zo moeilijk om […]

Het onbetrouwbare geheugen

Het duurt jaren voordat het tot je doordringt. Even over de beroemde hervonden herinneringen. Het bewijs is geleverd door de onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. Ons geheugen vervormt herinneringen en het is zelfs mogelijk dat we ons zaken herinneren die niet echt hebben plaatsgevonden. De conclusie is dat ons menselijk geheugen onbetrouwbaar is. Dus zeker […]

Schade of gevolgen?

Het verschil tussen de schade en de gevolgen van seksueel misbruik. Gevolgen kunnen je bestrijden, leren hanteren en be-pillen. Je moet helpen de schade te herstellen niet de gevolgen bevechten / bestrijden In Traumaseksuologie beschrijven we de schade en richten ons op de schade, niet op de gevolgen Misschien ken je de gevolgen van seksueel misbruik. […]